Metode za visoko protočnu glikoproteomičku analizu

Glavni cilj HTP-GlycoMet projekta je razvoj tehnologija koje će omogućiti visokoprotočnu analizu glikozilacije individualnih proteina iz tjelesnih tekućina i staničnih membrana, te primjena istih tehnologija, kako bismo razumjeli neke ključne procese u imunitetu i infekcijama. Analiza glikana je izrazito zahtjevna i s tehnološkog i s konceptualnog aspekta te se do sada nisu radile studije velikih razmjera glikozilacije individualnih proteina (osim jedne studije koju su radili partneri iz ovog projekta). Međutim, sigurni smo da možemo postići značajan napredak u tom smjeru ako uspješno kombiniramo komplementarne ekspertize u (1) produkciji specijalnih monolitičkih kromatografskih alata za visokoprotočno frakcioniranje kompleksnih bioloških tekućina (BIA-SEP), (2) pročišćavanju proteina iz tjelesnih tekućina i membranskih proteina (UNI-RI), (3) visokoprotočnoj glikomičkoj analizi uz pomoć kromatografije (Genos) i multipleksnoj kapilarnoj gel elektroforezi (MPI) i (4) ekspertize u polju viralne imunologije (MEDRI).

Svi naši partneri su priznati znanstvenici koji su već napravili značajan napredak izvan stanja tehnike u njihovim poljima. Kroz HTP-GlycoMet projekt, organizirat ćemo premještaj na svim nivoima (MER, ER, ESR) kako bismo kapitalizirali sinergijske efekte ove interdisciplinarne i transnacionalne kolaboracije.       

Osim generiranja novih saznanja i razvoja novih inovativnih tehnologija, također ćemo postići značajan transfer znanja između akademskih i industrijskih partnera. Naši industrijski partneri očekuju da će razviti nove linije proizvoda i usluga, kako kroz projekt HTP-GlycoMet, tako i kroz buduću suradnju s  partnerima i nakon trajanja ovog projekta.